Uppdrag till nya styrelsen

Årsmötet beslutade att nya styrelsen senast den 31 maj 2015 ska ha utsett en ny ordförande. Om så ej blir fallet måste styrelsen kalla till ett extra årsmöte.

Styrelsen måste meddela Revata ny firmatecknare, tillika ordförande.

Under vecka 17 konstaterades att föreningen inte har köpt till någon supportjänst, vare sig mot T3 eller Elteleteknik. Detta blir ett uppdrag för nya styrelsen att se över. Hur ska en felanmäla går till i framtiden? Till vem ska man ringa? Eller ska varje hushåll få ringa och ta den ekonomiska kostnaden om det visar sig att felet är hos husägaren?

Begära ut karta över vårt nät från Umeå Energi. Lelle ska ha meddelat in var alla våra kablar ligger. Detta för att minimera risken att ett hushåll gräver av sin kabel igen.

Vem ska betala den avgrävda kabeln? Hur ser vår försäkring ut?

Det kan även vara flera hushåll som kör på samma IP-adress. Styrelsen behöver se över om vi ska byta från Statisk till Dynamisk IP-adress.

Beslut tagna vid Dalennet årsmöte den 21/4-15